BAŞKANIN MESAJI

TÜZÜK

TÜM GİRİŞİMCİ EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

TÜM GİRİŞİMCİ EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri  Derneğiolup, kısaltılmış adı (TÜGEM) dir.

Derneğin merkezi İSTANBUL’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek; mesleğin gelişimi, yeniliklerin takibi, meslek mensupları arasında dayanışma, gayrimenkul sektörünün tanıtımı, mesleğin toplumdaki saygınlığının artırılması, kamu yararının gözetilmesini sağlamaktır.

Ülkemizin Emlak sektörü alanında profesyonel olarak çalışmak, bu alanın sorunlarında rol alarak, Emlak sektörünün daha ileri bir seviyeye taşıma duygu ve düşüncesi ile hareket etmektir.

Bu amaçla, Emlak sektörünün tanıtılmasında, gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak ve oluşturulan üst kuruluşları buluşma noktası olarak görmektir.

Bu buluşma noktasında, Ülkemizin yetişmiş değerli Emlakçilerini, İş Adamlarını, içinde yer aldıkları sivil toplum kuruluş temsilcilerini, Vizyon, Misyon ve amaç çerçevesinde hizmet alışkanlığını devam ettirmek ve geliştirmek isteği ile hareket eden, vazgeçilmez değerlerimiz olan genel ahlakın sevgisi ile devam edecek olan bir gönüllü birlikteliği oluşturmak,

Ayrıca; derneğimizin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağı, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayacağı, yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanacağı ve amaç olarak belirlenen faaliyetlerin kamu hizmeti niteliğinde olacağı yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Tamamını okumak için lütfen TIKLAYINIZ 

Siz de aramıza katılın, emlak sektörünü birlikte şekillendirelim

© 2019 TÜGEM - Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri